Thông báo

Văn bản

Hình ảnh

Hoạt động Đảng Ủy

Hoạt động MTTQ & Đoàn thể

Tổ trưởng tâm huyết với tín dụng chính sách

Những năm qua, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu huyện Ba Bể luôn đảm bảo thu nợ, thu...

Hoạt động UBND

Hoạt động HĐND

Tổ trưởng tâm huyết với tín dụng chính sách

Những năm qua, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu huyện Ba Bể luôn đảm bảo thu nợ, thu...