Thông báo triển khai mô hình TTHC áp dụng thí điểm mô hình ” ngày không giấy hẹn”

Thông báo mô hình ” ngày không giấy hẹnThông báo thí điểm mô hình ngày ko giấy hẹn

Bài trướcBản tin CCHC số 40
Bài tiếp theoBản tin cải cách hành chính số 41